Izlagači i sponzori

Poštovani prijatelji i partneri!

S ponosom mogu najaviti da će se od 15. do 18. travnja 2021. u Lovranu, u hotelu Excelsior, održati 6. Hrvatski kongres kliničke citologije zajedno s 3. Hrvatskim simpozijem analitičke citologije i 4. Hrvatskim simpozijem citotehnologa. Na kongresu će se govoriti o svim područjima citologije: Papa testu, HPV testu i molekularnim markerima u ranom otkrivanju promjena vrata maternice, citologiji štitnjače, dojke, urina, kliničkoj i analitičkoj citologiji u hematologiji i pulmologiji s naglaskom na primjenu najnovijih inovativnih tehnologijau svrhu personalizirane medicine i terapije.

Naime, moderna dijagnostika, koristeći nove tehnologije, na subcelularnoj i molekularnoj razini nezaobilazna je u dijagnostičkimi terapijskim algoritmima. Budućnost dijagnostike i terapije sve češće se bazira na analizi malih, svježih uzoraka, a tim potrebama citologija može izvanredno odgovoriti. Klinički i analitički citolozi na najbolji način objedinjavaju kompetencije dijagnostičkih postupaka kao i razumijevanje prirode različitih patoloških stanja i bolesti.

Uloga citologije u Nacionalnom preventivnom programu za rano otkrivanje raka vrata maternice od temeljne je važnosti jer je Papa test u kombinaciji s HPV testom kao komplementarnom metodom probira ujedno i najšire primjenjivana citološka pretraga. Na nacionalnoj razini godišnje se pregleda oko pola milijuna Papa testova, a prema najnovijim trendovima uz Papa i HPV testove sve više se koriste moderne imunocitokemijske i molekularne tehnike određivanja prediktivnih biomarkera.

Citološki uzorak izvor je brojnih, izuzetno značajnih informacija na morfološkoj, citogenetskoj i molekularnoj razini, a primjenu takvih složenih postupaka o kojima ovisi daljnja terapija prikazat ćemo, između ostalih, na primjerima pulmološke i hematološke citologije. Važna tema biti će imunocitokemija koju na citološkim uzorcima ili staničnim blokovima sve više koristimo u svakodnevnom radu bilo u svrhu diferencijalne dijagnostike ili u određivanju prediktivnih biljega.

Klinički citolozi u svom svakodnevnom radu usko surađuju u brojnim kliničkim, često vrlo složenim dijagnostičkim procedurama, intraoperacijskim procjenama te sudjeluju u multidisciplinarnim specijalističkim timovima usmjeravajući kliničke odluke.

Uz kliničke citologe i citotehnologe iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz šire regije, u radu kongresa će aktivno sudjelovati istaknuti stručnjaci i znanstvenici koji se bave analitičkom citologijom, laboratorijski imunolozi, citogenetičari, molekularni biolozi, kao i naši ugledni kolege patolozi, radiolozi,ginekolozi,hematolozi i internisti.

Stoga Vas najsrdačnije pozivam da svojim učešćem u našem kongresu financijski potpomognete i poduprete naš rad i nastojanje da citologija u Hrvatskoj drži korak sa svjetskim dostignućima.

Ukoliko želite sudjelovati kao sponzor ovog kongresa možemo Vam ponuditi više opcija koje su navedene na ovoj mrežnoj stranici kongresa.

Molimo Vas da nas podržite! Najljepše zahvaljujemo!

Doc.prim.dr.sc.Danijela Vrdoljak-Mozetič
Predsjednica 6. hrvatskog kongresa kliničke citologije

Prof.dr.sc. Drago Batinić
Predsjednik 3. hrvatskog simpozija analitičke citologije

Suzana Harabajsa, mag. med. lab. diagn.
Predsjednica 4. hrvatskog simopzija citotehnologije

 

Oblici sponzorstva koji mogu biti odabrani, nalaze se na obrascu za sponzore i izlagače. Molimo Vas da preuzmete obrazac za sponzore i izlagače te ga ispunjenog pošaljite tehničkom organizatoru kongresa poštom, Emailom ili na fax.

OBRAZAC ZA SPONZORE I IZLAGAČE | PREUZIMANJE

SPONZORSKI PAKETI | PREUZIMANJE