Kotizacije i smještaj

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 01.02.2021.

Sudionik

2.000,00 HRK

Specijalizant

1.000,00 HRK

Citotehnolog

1.000,00 HRK

Sponzorsko osoblje

1.000,00 HRK

Dnevna kotizacija (16.04.)

1.000,00 HRK

Dnevna kotizacija (17.04.)

1.000,00 HRK

Dnevna kotizacija (18.04.)

1.000,00 HRK

 

Kotizacija

Do 01.02.2021.

Od 02.02.2021. do 14.04.2021.

Od 15.04.2021. i na dan održavanja

Sudionik

2.000,00 HRK

2.200,00 HRK

2.400,00 HRK

Specijalizant

1.000,00 HRK

1.200,00 HRK

1.400,00 HRK

Citotehnolog

1.000,00 HRK

1.200,00 HRK

1.400,00 HRK

Sponzorsko osoblje

1.000,00 HRK

1.200,00 HRK

1.400,00 HRK

Dnevna kotizacija (16.04.)

1.000,00 HRK

1.000,00 HRK

1.000,00 HRK

Dnevna kotizacija (17.04.)

1.000,00 HRK

1.000,00 HRK

1.000,00 HRK

Dnevna kotizacija (18.04.)

1.000,00 HRK

1.000,00 HRK

1.000,00 HRK

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Kotizacija uključuje:

Dnevna kotizacija uključuje:

 

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj nije dostupna.

SMJEŠTAJ

-

Hotel

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Popunjenost

Hotel Excelsior

599,00 HRK

748,00 HRK (374,00 HRK po osobi)

SLOBODNO

Cijene smještaja su izražene u kunama, po sobi dnevno i uključuju polupansion, PDV i boravišnu pristojbu.

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 15.03.2021.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

 

 

RADIONICE

Tekućinska citologija – vrat maternice i urini
Citologija slinovnica
Citologija limfnih čvorova
Imunocitokemija i stanični blokovi

Sudjelovanje na pojedinačnoj radionici iznosi 350,00 HRK.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ